روش‌های ارسال:
شهر تهران: پیک حانیسا و اسنپ
دیگر شهرها: پست پیشتاز، ماهکس، تیپاکس

هزینه‌های ارسال:
هزینه ارسال با پیک حانیسا 25000(بیست و پنج هزار) تومان و پست ویژه 30000(سی هزار) تومان بوده و همزمان با ثبت سفارش دریافت می گردد.
هزینه های اسنپ، ماهکس و تیپاکس پس از ثبت سفارش بر اساس تعرفه‌های هریک و همزمان با دریافت بسته اخذ خواهد شد. (درب منزل)

بازه زمانی ارسال:
پیک حانیسا: کلیه سفارش‌هایی که در روزهای کاری تا قبل از ساعت 8:30 صبح ثبت بشوند، در همان‌روز از ساعت ۳عصر تا ۸شب تحویل خواهد شد و سفارش‌هایی که بعد از ساعت 8:30 صبح ثبت شوند، اولین روز کاری بعدی ارسال می گردند. همچنین سفارش‌هایی که در روزهای غیرکاری (پنج‌شنبه و جمعه) و ایام تعطیل رسمی ثبت می شوند در اولین روزکاری بعد از ساعت ۳عصر تا ۸شب تحویل خواهد شد.
اسنپ: در کلیه روزهای هفته در بازه زمانی حدودی یک تا ۳ساعته در شهر تهران تحویل خواهد شد.
ماهکس: در اولین روز کاری تحویل مامورین ارسال شده و مراکز استان ۲۴ساعته و سایر شهرها ۴۸ساعته تحویل خواهند شد.
تیپاکس: در اولین روز کاری تحویل مامورین ارسال شده و ۴۸ تا ۷۲ ساعته تحویل خواهند شد.
پست ویژه: در اولین روز کاری تحویل مامورین ارسال شده و تا 2 روز کاری تحویل خواهند شد.